מאמרים

הסוגיה המשפטית בנוגע לרפואה המתקדמת - המשך למאמר

הצד השני הוא הצד השמרני אשר טוען כי מחקר בתאי גזע, הדורש הפקת תאי גזע עובריים ובכך בעצם מונע מאותו עובר פוטנציאלי מלהתפתח לכדי בן אדם, הינו בגדר רצח ומניעת חיים ולכן פסול מבחינה מוסרית.

זהו בעצם ויכוח בין שתי השקפות עולם שונות בתכלית, בין שני סטים שונים של ערכים – כל צד ומערכת הערכים שלה. הבעיה מתחילה כאשר נוצר צורך של ממש להכריע בין שתי הדעות, על מנת לקבוע האם לבצע בפועל את אותו מחקר או לא.

לשון החוק כאמור, עדיין אינה מטפלת בסוגיות אלו מפני שהן טריות מדי, וקשה מאוד להכריע מבחינה חוקית במצבים מעין אלו. על כן זוהי סוגיה מעניינת מאוד עבור תלמידי משפטים, אשר יכולים להיווכח בגבולות מערכת החוק, ובמקום בו נדרשת הכרעה של מערכות המוסר של החברה שלנו בטרם תינתן ההכרעה החוקית – משפטית.

 

יש לשער כי סוגיות אלו ימשיכו להעסיק את עולם המשפטים גם בעשרות השנים הבאות.

חזרה לחלק ראשון